28 February 2016

8 Perbezaan Ketara Fahaman Syiah Berbanding Ahli Sunnah

Pelbagai macam perbezaan ketara yang dapat kita lihat diantara dua fahaman ini. Anda pernah tahu sebelum ini?

Seperti sedia maklum, kepercayaan puak Syiah sangat bertentangan jika dibandingkan dengan Ahli Sunnah Wal JamaahDaripada khalifah yang layak memerintah selepas kewafatan Rasulullah, sehinggalah ke intipati azan, kedua-dua puak mempunyai pegangan yang amat berlainan. Jom kita baca dan fahami 8 perbezaan ketara diantara Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Syiah di bawah:

1. Khalifah selepas Rasulullah


Image

Ahli Sunnah Wal Jamaah: Abu Bakar adalah orang yang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah, diikuti dengan Umar bin Al Khatthab , lalu Usman bin 'Affan , kemudian Ali bin Abi Talib. Ahli Sunnah meyakini bahawa Abu bakar adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah dan merupakan khalifah pertama yang sah setelah wafatnya baginda Rasulullah.Syiah: Mereka meyakini bahawa orang terbaik selepas Rasulullah adalah Ali bin Abi Talib, dan mendakwa Abu Bakar dan Umar bin Al Khatthab sebagai dua berhala Quraisy yang terlaknat. Syiah percaya Ali merupakan orang yang paling berhak menjadi khalifah, dan memposisikan Abu Bakar sebagai perampas kekhalifahan dari Ali.

Mereka turut menggelar Abu Bakar dan Umar dengan gelaran al-Jibt (tukang sihir) dan at-Toghut (syaitan) kerana telah dilantik sebagai khalifah sebelum Ali.

Bukan itu sahaja perkataan al-Jibt dan at-Toghut terhadap Abu Bakar dan Umar juga digunakan oleh golongan Syiah dalam doa-doa mereka yang dinamakan 'Doa dua berhala Quraisy'.

Doa tersebut seperti berikut;

"Ya Allah, sejahterakanlah atas Muhammad dan kaum keluarga baginda dan laknatkanlah ke atas kedua-dua berhala Quraisy, kedua-dua ahli sihir, kedua-dua syaitan dan kedua-dua anak perempuan mereka (ummul mukminin Aisyah dan Hafsah).

2. Surah Al-Wilayah dalam Al-QuranAhli Sunnah Wal Jamaah: Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab yang terakhir daripada Allah kepada manusia tanpa sebarang penyelewengan atau berlaku penukaran sama ada pada masa lalu atau masa akan datang sehinggalah berlakunya hari Kiamat.

Pemeliharaan kitab suci al-Quran itu juga dijamin oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam ayat ke-9 Surah al-Hijr:

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran dan sesungguhnya Kami yang memeliharanya."Syiah: Antara penyelewengan yang dikemukakan ialah wujudnya 'surah Al-Wilayah' dalam Al-Quran. Surah itu menyebut tentang kewalian Saidina Ali bin Abu Talib sebagai imam selepas Rasulullah SAW.

3. Rukun Islam
Ahli Sunnah Wal Jamaah:
1. Mengucap dua kalimah Syahadah
2. Solat 5 waktu
3. Puasa pada bulan Ramadhan
4. Membayar Zakat
5. Haji
Syiah:
1. Solat 3 waktu
2. Puasa pada bulan Ramadhan
3. Membayar Zakat
4. Haji
5. Surah Al-Wilayah

4. Rukun ImanAhli Sunnah Wal Jamaah:
1. Iman kepada Allah
2. Iman kepada Malaikat
3. Iman kepada kitab-kitab suci
4. Iman kepada para Rasul
5. Iman kepada hari kiamat
6. Iman kepada qadha qadar.


Syiah:
1. Tauhid
2. Kenabian
3. Imamah
4. Keadilan
5. kiamat

5. Intipati Azan


Ahli Sunnah Wal Jamaah :
(Allahu Akbar Allahu Akbar) 2 kali
(Asyhadu Allā ilāha ILLALLAH) 2 kali
(Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah) 2 kali
(Hayya 'alash solah) 2 kali
(Hayya' alal Falah) 2 kali
(Allahu Akbar) 2 kali
(lā ilāha ILLALLAH) 1 kali


Syiah:
(Allahu Akbar Allahu Akbar) 2 kali
(Asyhadu Allā ilāha ILLALLAH) 2 kali
(Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah) 2 kali
(Asyhadu anna 'Aliyyan waliyullōh) 1 kali
(Asyhadu anna 'Aliyyan Amir al-Mu'minina Hujjatullah) 1 kali
(Hayya ' alash solah) 2 kali
(Hayya' alal Falah) 2 kali
(Hayya ' alā khoiril 'amal) 2 kali
(Allahu Akbar) 2 kali
(Lā ilāha ILLALLAH) 1 kali


6. Hadith
Ahli Sunnah Wal Jamaah: Hadis adalah sumber kedua dalam syariat Islam selepas al-Quran. Fungsi hadis adalah untuk mentafsirkan ayar-ayat al-Quran.

Kesahihan hadis ditentukan dengan mengkaji kebenaran riwayat sanad hadis tanpa membezakan antara perawi lelaki mahupun perempuan. Tiap-tiap perawi hadis diketahui sejarah hidupnya.

Hadis yang diriwayatkan oleh seorang pendusta tidak diterima dan begitu juga orang yang tidak diketahui sejarah kehidupannya.

Hadis juga tidak diterima semata-mata atas dasar hubungan keluarga . Ini semua bertujuan untuk memelihara kedudukan, kemuliaan serta kesahihan hadis.


Syiah: Tidak berpegang kepada hadis melainkan hadis-hadis diriwayatkan oleh kaum keluarga Rasulullah dan sebahagian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh penyokong-penyokong Ali dalam medan politik.

Mereka menolak hadis-hadis yang diriwayatkan terutama riwayat daripada Ahli Sunnah. Mereka tidak mementingkan riwayat (sanad) yang sahih.

Oleh itu dalam hadis-hadis mereka terdapat banyak dinukilkan seperti ayat ini:"Diriwayatkan dari Muhammad bin Ismail daripada beberapa sahabat kami dari seorang lelaki dari Rasulullah sesungguhnya berkata...'"

Kitab-kitab hadis mereka penuh dengan berpuluh-puluh ribu hadis yang tidak ditetapkan kesahihannya.


7. Para Sahabat Rasulullah SAW

Ahli Sunnah Wal Jamaah: Ahli sunnah bersepakat bahawa wajib menghormati dan meredai atas semua sahabat. Kesemua mereka adalah benar dan lurus.

Hakikatnya, para sahabat merupakan golongan terpuji selain sentiasa dipuji oleh Allah berkali-kali. Oleh itu tidak dibenarkan sama sekali sesiapa pun melakukan tohmah ke atas golongan para sahabat.

Syiah: Berpendapat bahawa para sahabat telah kafir selepas kewafatan Rasulullah kecuali Ali, Fatimah binti Muhammad, Hassan ibn Ali, Hussein ibn Ali, Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari dan Salman al-Farisi.

Selain itu mereka meletakkan Ali pada kedudukan terlampau istimewa. Maka mereka menghukum orang muslim iaitu sesiapa yang memilih khalifah-khalifah sebelum Ali maka mereka adalah zalim atau kafir.


8. AqidahAhli Sunnah Wal Jamaah: Beriman bahawa sesungguhnya Allah yang maha Esa, yang maha Berkuasa, tiada sekutu bagi-Nya, tiada bandingan bagi-Nya serta tiada perantaraan antara Allah dan seluruh hamba-Nya.

Allah telah mengutuskan nabi-nabi-Nya dan memikulkan ke atas mereka tanggungjawab menyampaikan perutusan (risalah) kepada hamba-hamba-Nya. Wajib beriman dengan perkara-perkara ghaib. Sesungguhnya segala doa, nazar, penyembelihan dan permohonan hajat wajib ditujukan kepada Allah semata-mata.Syiah: Mereka beriman kepada Allah dan Keesaan-Nya tetapi mereka percaya bahawa imam-imam mereka adalah maksum dan imam-imam itu mengetahui perkara-perkara ghaib serta mempunyai peranan dalam pentadbiran alam ini.

Mereka beribadah selain daripada Allah dengan berkata 'Wahai Ali, wahai Hussain, wahai Zainab'. Mereka bernazar dan menyembelih binatang kepada yang lain selain daripada Allah. Mereka juga meminta hajat daripada orang yang telah mati.

"Tidak pernah aku melihat golongan menurut hawa nafsu yang lebih penipu daripada golongan Syiah,'' kata Imam as-Shafie.Imam Malik pula ketika ditanya mengenai Syiah, beliau berkata;

"Jangan kamu bercakap dengan mereka dan jangan kamu riwayatkan (hadis) daripada mereka kerana sesungguhnya mereka adalah penipu."

Malah dalam satu majlis ketika Imam Malik ditanya mengenai tindakan Syiah memaki sahabat-sahabat Rasulullah, beliau telah membaca ayat ke 29 Surah al-Fath:

"Nabi Muhammad ialah Rasulullah dan orang bersamanya bersifat keras dan tegas terhadap orang kafir (memusuhi Islam)."

Imam Malik kemudian berkata; "Sesiapa yang merasa marah apabila membicarakan mereka (iaitu golongan Syiah) maka dia telah benar-benar mengamalkan ayat tersebut."

Berdasarkan petikan di atas jelas kedua-dua imam besar mazhab itu mengecam dan menempelak fahaman Syiah.

Mungkin ada beberapa perkara lagi yang kami tertinggal dan tidak senaraikan? Kongsikan dengan kami di ruangan komen.Sumber rujukan detikislam.blogspot.com dan Utusan.

BEZA SEMBAHYANG SYIAH & AHLI SUNNAH

Kini Malaysia sedang dilanda sindrom " syiah "rata-rata isu ini dimainkan khusus untuk memberi penerangan dan pengetahuan khusus kaitan dengan apa keburukan Syiah di bandingkan dengan Ahli Sunnah. Kekeliruan banyak timbul, dan mungkin ianya boleh mempengaruhi daya fikir generasi muda masa kini.
GM cuba mendapatkan beberapa artikal dari rakan-rakan blogger kaitan dengan isu ini. Insyaaalah dengan maklumat in dapat memberikan sedikit sebanyak jalan penyelesaian tersebut. Di paparkan bagaimana kalangan Syiah menyempurnakan solat.
Lihat, perhati dan fikir-fikirkan

Cara Orang Syiah Solat

Syiah mengamalkan ajaran yang lari dari ajaran Ahli Sunnah dan jauh dari wahyu, golongan ini mereka-reka hukum dan mengadakan perkara bid’ah yang sesat dan menyesatkan, moga-moga kita dijauhi daripada golongan Syiah ini yang merosakkan akhidah umat Islam.

Sejak berlakunya revolusi Syria barulah kita mengetahui tentang niat mereka sebenarnya, mereka cukup membenci kaum Ahli Sunnah sehingga mereka menghalalkan darah ahli sunnah. Dan kita sebagai Umat Islam janganlah membenarkan mereka ( Syiah ) daripada berpijak di bumi tercinta ini.

Di bawah ini antara gambar-gambar cara ibadah orang Syiah yang bercanggah dengan Islam:

Imam sembahyang mereka, sembahyang di depan tapi berada dalam
satu lubang separas lutut (tempat yang lebih rendah dari makmum).
Pengikut Syiah tidak meyakini kesahihan solat Jumaat (tidak solat Jumaat) kecuali bersama Imam yang ma’sum atau wakilnya sahaja.

Banyak pihak mengatakan bahwa orang Syiah melakukan solat sama seperti orang-orang Islam namun hanya untuk sekadar taqiyyah (berpura-pura). Taqiyyah merupakan konsep atau ciri penting yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Syiah. Taqiyyah pada hakikatnya adalah “berdusta dan berbohong”. Pentingnya taqiyyah disisi Syiah banyak terdapat di dalam kitab-kitab utama mereka.Mereka sujud di atas seketul batu yang bulat leper atau empat segi. Ertinya dahi dan hidung tidak kena lantai. Batu itu disediakan dalam masjid atau mereka bawa sendiri ke mana mereka pergi. Batu yang paling suci pada mereka ialah diambil di Karbala kemudian Masyad dan di Qom. Kalau tidak dapat juga boleh juga gunakan batu-batu di tempat lain.Inilah contoh ajaran Syiah yang menyimpang jauh dari ajaran Islam yang sebenar. Mereka bersembang waktu tengah solat. inilah Ulamak Syiah yang diagung-agungkan mereka solat sambil berborak.
Syiah soalat bukan dengan tatacara solat yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Pengikut Syiah juga tidak akan mengakhiri solatnya dengan mengucapkan salam yang dikenali kaum Muslimin, tetapi dengan memukul kedua pahanya beberapa kali.Para pengikut Syiah sedang Solat/Sujud di ruang sama (di masjid mereka). Mereka menghadap ke arah mana ketika bersujud?, kenapa tidak kearah kiblat sepertimana yang diperintahkan dalam Al-Quran.
Wanita syiah sedang bersujud di perkuburan syiah (Sujud di kubur ulamak mereka), sangat bercanggah dengan ajaran Islam, jauhilah diri kita dari golongan yang sesat ini.


Solat/Sujud menghadap ke kubur dan I’tikaf (duduk di masjid) bersalahan arah kiblat menghadap ke kubur, kenapa tidak kearah kiblat sepertimana yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. siapa yang mereka sembah?


Kubur Khumaeni ditawaf tiap-tiap hari dan diberkati dengan bermacam-macam amalan taghut, ini adalah satu ibadah mereka jauh tersimpang dari ajaran Islam yang sebenar, ini mengambarkan kesesatan Syiah yang nyata.


Puak-Puak Syiah membina Kaabah sendiri di bandar Najaf, mereka
akan tawaf sebagaimana tawaf di Batullah Makkah. sesat dan amat menyesatkan.

Akhir zaman Yahudi akan jadi kawan baik mereka (Syiah)Pemimpin negara Syiah berpelukkan dan beramah mesra dengan pemimpin Yahudi menunjukkan hubungan baik diantara mereka, Syiah adalah sekutu Israel untuk menjatuhkan Islam.Pemimpin negara Syiah membuat perjumpaan dengan pemimpin Yahudi. apakah tujuan sebenar mereka?. Syiah bagaikan musuh dalam selimut umat Islam. Mereka mengaku Islam tetapi diam-diam menusuk dari belakang.


Ahmad Niejad, pemimpin negara Syiah, menunjukkan pasportnya yang terlis namanya sebagai nama Yahudi nama dalam Yahudi ialah ” SABURJIAN ” sebagaima yang tercatat dalam akhbar Britain ” Daily Teleghraph ”.Dan yang terakhir, paling teruk sekali ialah perangai ulamak Syiah. Depan nampak anti kuffar, belakang cium tangan perempuan mereka. Itulah kepura-puraan (Taqiyyah) puak Syiah yang perlu kita tahu.

Tersangatlah sesat gologan ni ! Tolong umat Islam jangan keliru ! berpegang lah pada Al-Quran dan Hadis.

Jom sebarkan! jangan biarkan Syiah menyesatkan umat Islam dan meratah daging umat Islam. Sebarluaskan risalah ini jika anda prihatin terhadap ancaman yang melanda akidah umat Islam.


Wallahu’alam….
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...