Marhaban bikum...

06 March 2017

Kenali riba dan bersama menjauhinya

Riba adalah ziyadah atau increment atau excess pada  perkara tertentu lebih menjurus kepada terlebih pada sesuatu iaitu

1)      Di dalam hutang
Cth: Beri RM1000, minta bayar balik dalam RM1100, maka RM100 adalah riba samada rasa tertindas atau tidak rasa tertindas

2)      Bayaran secara bertangguh
Cth: Perlu bayar RM2000 dalam masa 5 bulan, si penghutang tidak membayar dalam  jangkamasa tersebut,  lalu si penghutang beri tangguh dengan dikenakan syarat dari  RM2000 menjadi RM2050 kerana kelewatan membayar. RM50 itu adalah riba

3)      Riba dalam pertukaran barang dengan barang, terdapat 6 jenis barang
Cth: Tukar emas lama iaitu 2g dengan emas baru 3g. Jika ada pertambahan/pengurangan maka ia adalah riba

4)      Bayar emas dalam waktu yang bertangguh

Ulama iaitu Umar Al-Khatab menyarankan untuk kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami riba.

Umar Al-Khatab: “Aku berharap Nabi Muhammad s.a.w tidak meninggalkan kita dalam keadaan kita tidak didedahkan secara terperinci berkenaan dengan 3 perkara iaitu perwarisan harta cucu oleh datuknya, kalalah (harta si mati yang tidak meninggalkan waris atau mempunyai waris) dan jenis-jenis riba. (Riwayat Al-Bukhari)

Imam Ibn Kathir (ulama yang sohor): “ Bab riba adalah bab yang susah untuk difahami”

Imam Abu Hamid Al-Ghazali: “Bab riba adalah bab yang sukar untuk diajari”

Pengajian bab riba adalah tanda keimanan dan ketakwaan yang tinggi kerana kesukarannya untuk memahami, untuk pelajari dan untuk menjauhinya  (ada disebut dalam Surah Al-Baqarah)

Di dalam pengajaran riba ada pandangan ekstrem, tasahul (ringan/mudah) dan wasati (seimbang dan equilibirilium). Namun pandangan wasati yang dilebihkan kerana lebih tepat dan mantap pada sesuatu zaman untuk mengelak kesukaran kepada masyarakat.

Cth pandangan wasati: Tidak riba jika penjual menaikkan harga sesuatu barang


Riba dalam bentuk pinjaman
Dalam bahasa arab 2 jenis pinjaman iaitu
 • Qar, pinjaman dengan bayaran dalam bentuk yang sama. Cth:  Duit seringit dengan duit seringit, beras (long grain) dengan beras (long grain yang sama)
 • I’arah, pinjaman dengan bayaran dalam bentuk yang berbeza, Cth: iPad2 (umur 2 tahun) dengan iPad2 (1 tahun)

Persepakatan ulama silam, pinjaman dalam bentuk Qar atau I’arah jika disyaratkan pembayarannya samada di dalam bentuk berlainan seperti hadiah, melebihi daripada pinjaman permulaannya adalah haram dan RIBA.

Cth dalam konteks semasa,

  • Pinjaman wang dengan bank konvensional untuk membeli kereta iaitu RM100K, 10 % bayar deposit dan 90% lagi dari ‘loan’ bank konvensional. Bank kovensional beri pinjam RM100k yang perlu dibayar dalam jangkamasa 5 tahun dengan pertambahan interest iaitu 4%. Maka 4% itu adalah RIBA. Ada yang menggunakan hujah inflasi bagi menerima interest 4% dengan mengatakan harga RM1 pada tahun 2000 adalah berlainan dengan harga RM1 dalam tahun 2012. HUJAH INFLASI TIDAK DITERIMA DI DALAM ISLAM

   PEMBELIAN KERETA DENGAN PINJAMAN DARIPADA BANK KOVENSIONAL ADALAH RIBA.

   Sesiapa yang mengambil atau memberi RIBA adalah mengisytiharkan perang dengan ALLAH S.A.W dan RASULLAH S.W.T

   Rasullah bersabda, dosa sesiapa yang terlibat dengan RIBA, walaupun sebanyak 1 dirham  (RM20) bersamaan dengan berzina sebanyak 36 kali. Akibat dosa begini iaitu riba yang tidak disedari antara punca penyebab solat kurang khusyuk, doa tidak diterima, tidak mahu nasihat dsb.

   Rasullah juga bersabda, riba boleh datang dalam 72 pintu, yang paling ringan dosanya umpama seorang lelaki berzina dengan ibunya dan untuk perempuan, umpama berzina dengan bapanya.
      
   • Pinjaman untuk rumah yang dibuat dengan bank konvensional  selain riba terdapat juga GHARAR (penambahan yang tidak tahu berapa nilainya)
    Cth: pinjaman RM200k dengan interest 4% dan pertambahan BLR-2.0%. BLR itu adalah gharar dimana nilainya mengikut  ekonomi Malaysia yang tidak diketahui dinilainya.

    Maka, dosa meminjam duit dengan bank konvensional untuk membeli rumah adalah LEBIH BERDOSA berbanding dengan beli kereta kerana adanya GHARAR.
       
    •   Kad kredit dengan bank kovensional. Pembelian barang dengan kad kredit konvensional  ada tempoh untuk membayarnya (Cth:20 hari). Jika tidak membayarnya akan dikenakan RIBA. Jika membayarnya dalam tempoh tersebut juga adalah RIBA kerana kita menyokong urusniaga dengan bank konvensional iaitu si penjual (merchant) akan memberi sebanyak 2-3% kepada pengeluar kad konvensional.


     SOALAN 1: Pinjaman dengan kad kredit konvensional iaitu sebanyak RM3000 dengan 0% interest selama 3 bulan. Selepas 3 bulan, interest akan dikenakan adalah 6.5%. Adakah 6.5% adalah riba?

     SOALAN 2: Pembiayaian dengan Bank Islam ada dinamakan keuntungan dengan akad adakah bersamaan dengan pinjaman dengan bank konvensional yang ada perjanjian?

     SOALAN 3: Dalam perjanjian pinjaman konvensional jika kita menanda tangani adalah mengiyakan pinjaman tersebut adakah riba?

     JAWAPAN: Kad kredit konvensional yang menawarkan pinjaman yang dikenakan 6.5% selepas 3 bulan adalah RIBA. Maka perlulah selesaikan secepat mungkin jika sudah melakukannya samada masih dalam tempoh atau melebihi tempoh pembayaran kerana kita sudah menyokong urusniaga bank konvensional  tersebut.

     Rasullah bersabda, akan dilaknati orang yang MEMBERI, MENERIMA, menjadi SAKSI dan PENULIS perjanjian urusniaga RIBA

     Pembiayaian dengan bank Islam yang mempunyai akad yang ada kontrak dan rukun dan juga apa yang dijualnya adalah berbeza dengan bank konvensional . Si penerima akad tersebut perlu melihat dengan teliti dokumen tersebut sebelum mengiyakan dan menandatangani perjanjian.

     Di dalam Fiqh Islam keredhaan dengan sesuatu pada permulaan adalah juga redha pada pengakhirannya. Maka menandatangi perjanjian pinjaman konvensional yang dimana akan dikenakan riba pada masa akan datang, maka pada ketika itu kita terlibat dengan riba.


     SOALAN 4: Apa beza BFR (Islamic housing loan) dengan BLR (Conventional housing loan)?

     SOALAN 5: Status Amanah Saham Bank Rakyat?

     SOALAN 6:  Bagaimana kita hendak menghapuskan dosa lepas kerana melakukan riba?

      SOALAN 7: Status pinjaman perumahan dengan menggunakan ‘goverment loan’ ada kaitan dengan riba atau tidak?

     SOALAN 8: Pembelian kereta dengan CIMB Islamik dengan akad adakah terlibat dengan riba?

     SOALAN 9: Pembelian rumah dengan pinjaman daripada bank konvensional, hendak membeli dengan cash tidak mampu, maka bagaimana dengan pinjaman tersebut dan alternative untuk mengelaknya?

     JAWAPAN: Beza antara BFR (Base Financing Rate) dengan BLR (Base Lending Rate). BLR adalah kadar benchmark untuk kadar pinjaman bank konvensional atau kos pinjaman duit. Bank –bank islam tiada pinjaman, hanya ada pembiayaan. Bank-bank islam menggunakan duit yang didapatkan daripada orang ramai untuk membeli asset dan menjual asset kepada pelanggan mereka. Kebanyakkan orang tidak mengetahui mengenai asset yang dibeli kerana tidak membaca kontrak.  Walaubagaimanapun kadar BFR dan BLR adalah sama tetapi BFR adalah halal

     Perumpamaan BFR  adalah: Membuka kedai daging halal lembu Australia di tempat yang tiada kedai daging halal, si penjual daging halal akan meninjau harga daging semasa dan menjual daging dengan harga yang sama dengan daging di kedai daging tidak halal.

     Dividen saham Bank Rakyat adalah patuh syariah dan halal

     Maksud dalam surah Al-Baqarah ayat 277-278:
     Maka apabila datang peringatan tentang dosa-dosa riba, yang terlibat dengan riba hendaklah dengan SEGERA BERHENTI.

     Ada 4 perkara hendak hapuskan dosa jahil tentang riba.
     • Berhenti dengan segera melakukan perkara RIBA
     • Minta taubat
     • Banyakkan sedekah
     • Perbanyakkan bercerita dan ajari tentang riba dan dosa riba kepada orang lain bagi menunjukkan kita bersungguh-sungguh memerangi riba dan menutup kesalahan kita ketika melakukan riba

     Pinjaman perumahan bagi kakitangan kerajaan telah ada 2 bentuk iaitu konvensional dan islamik. Orang Islam MESTI mengambil yang islamik. Status pinjaman yang telah dibuat boleh dirujuk pada kontrak pinjaman perumahan. Kontrak islamik dinyatakan tentang BBA (al-Bai' Bithaman Ajil), jika tiada minta untuk ditukar

     Status pembelian kereta dengan CIMB Islamik adalah halal

     Perumahan tidak perlu beli dengan cash. Islam membenarkan pembelian secara bertangguh tetapi hendaklah dituliskan hutang tersebut bagi mengelakkan kelupaan. Maka pembelian rumah boleh dibeli dengan bayaran bertangguh dimana rumah tersebut dibeli melalui bank, bank akan melakukan transaksi pembelian dengan pemaju dan menjual semula kepada kita dan kita membayar secara bertangguh. Hanya bank-bank islamik sahaja melakukan transaksi begini. Dengan itu cara selamat mengelak riba adalah melakukan pembiayaan rumah atau refinancing dengan bank-bank islamik.


     SOALAN 10: Mengadai emas di kedai pajak yang mengenakan bayaran pajakan 1-2%. Jika tidak membayar dalam tempoh tertentu maka emas itu akan diambil oleh kedai pajak. Adakah perkara itu terlibat dengan riba?

     JAWAPAN: Gadai emas perlu dipastikan samada Ar-Rahnu atau kedai pajak biasa. Jika kedai pajak biasa, ada RIBA. Jika Ar-Rahnu maka ia adalah patuh syariah.


     SOALAN 11: 2 tahun selepas penyerahan rumah dikenakan bayaran lewat. Bolehkah pemaju kenakan denda tersebut dan adakah ianya riba? Bolehkah ditukar term kerpada denda lewat bayar?

     JAWAPAN: Term tidak boleh diubah sendiri kerana berkaitan dengan kontrak dengan penjual.  DI dalam akta pembangunan perumahan mungkin terdapat klosa-klosa yang mengenakan denda apabila lewat bayar. Maka orang yang membuat akta tersebut dipertanggungjawabkan. Orang ramai yang dikenakan rukhsah atas pembayaran tersbut, namun haruslah berusaha sedaya-upaya untuk membayar sebelum tempoh itu tamat untuk mengelak riba


     SOALAN 12: Kenapa bayaran pembiayaian bank –bank Islam lebih mahal berbanding dengan bank-bank konvensional

     JAWAPAN: Sebenarnya pembayaran pembiayaian bank-bank islamik adalah murah. Anggapan mahal itu adalah kerana orang ramai tidak mengetahui cara mengiranya. Boleh rujuk di zaharudin.net.


     SOALAN 13: Bolehkan duit dividen KWSP digunakan untuk membayar income tax?

     JAWAPAN: Perjelasan dari sudut akademik, wang perlaburan KWSP adalah bercampur iaitu halal dan haram. KWSP mengatakan tidak banyak perlaburan halal dapat dilakukan sedangkan duit di dalam simpanan KWSP orang ramai adalah banyak. Maka duit KWSP dilaburkan di tempat patuh syariah dan yang haram. Jika tidak duit itu akan dorman atau beku jika tidak dilaburkan. Maka dividen yang didapati daripada KWSP adalah bercampur iaitu 30% dari sumber halal dan 70% adalah dari sumber haram. Maka 30% dividen bolehlah diambil dan 70% bolehlah didermakan untuk kegunaan umum. Oleh sebab bayaran income tax adalah berbentuk personal maka dividen KWSP tidak boleh digunakan kerana sebahagian besarnya adalah dari sumber yang meragukan. Apa sahaja duit yang HARAM tidak boleh digunakan untuk peribadi tetapi hendaklah disalurkan kepada kegunaan awam dan fakir miskin.


     SOALAN 14: Adakah pertandingan memancing yang menawarkan hadiah yang lumayan tetapi dikenakan yuran penyertaan adalah riba?

     JAWAPAN: Jika pertandingan memancing mengenakan yuran penyertaan sebanyak RM50 bagi satu peserta. Pemenang hadiah adalah datang dari duit hasil kutipan yuran penyertaan sahaja maka ianya adalah JUDIJika hadiah datang dari penajaan sahaja tanpa melibatkan wang penyertaan maka ianya HARUS kerana wang penyertaan digunakan untuk pendaftaran dan hadiah yang diberikan adalah datang dari sponsor, dan pertandingan itu tidak melibatkan zero sum game and game of luck.

     SOALAN 15: Pinjaman dengan bank islamik tetapi yang menguruskan pinjaman tersebut adalah orang bukan Islam dan tidak berlaku akad tetapi semua perjanjian telah ditandatangani. Bagaimana dengan status perjanjian tersebut?

     SOALAN 16: Membeli rumah tetapi rumah atas nama isteri. Siapakah perlu membayar rumah tersebut samada suami atau isteri?

     SOALAN 17: Bagaimana denifinisi keberkatan dalam hasil pendapatan. Adakah berkat itu diukur dengan banyaknya rezeki yang didapati?

     JAWAPAN: Tiada pinjaman dalam bank-bank Islam tetapi hanya terdapat PEMBIAYAAN. Pembiayaan islamik tersebut diuruskan oleh orang bukan Islam adalah SAH. TIADA syarat sah jual beli yang mensyaratkan hanya beli dengan orang Islam.

     Cth: Pengurusan masjid boleh meminta orang bukan Islam menjual kuih kepada orang Islam asalkan kuih dan cara penjualan adalah halal.

     Rasullah s.a.w bersabda “ Tidak boleh kamu bersyarikat atau menjadikan partner kamu adalah orang bukan Islam kecuali urusan jual-beli adalah mengikut cara Islam, bermakna orang Islam boleh mengambil pekerja bukan Islam dan pakaiannya adalah seksi. Pihak pengurusan boleh secara beransur-ansur menyuruh orang bukan Islam berpakaian lebih sopan.

     Jika rumah atas nama isteri itu dibeli oleh isteri maka si pembayar adalah antara si suami dan si isteri tetapi tanggungjawab menyediakan penginapan  adalah di atas bahu si suami maka suami lebih layak membayar kecuali jika si isteri secara ihsan bersetuju membayar dan rumah itu atas nama si isteri. Maka rumah itu adalah hak si isteri, jika si isteri meninggal, si suami tidak mempunyai hak harta pusaka atas rumah tersebut.

     Defini keberkatan dalam rezeki tidak semestinya banyak. Berkat itu tidak terletak pada numbers tetapi ianya terletak pada hati seseorang dimana berkat itu apabila merasakan kecukupannya walaupun sedikit dan apabila banyak rezekinya, orang tersebut lebih suka memberinya. Jika orang yang berharta tetapi bakhil dan tidak mengeluarkan zakat maka rezeki itu adalah tidak berkat.

     Rasullah s.a.w bersabda, harta yang baik adalah berada pada tangan orang yang baik dimana orang tersebut suka bersedekah dan membayar zakat.

      Contoh terbaik untuk melihat keberkatan adalah daripada Rasullah s.a.w, ketika baginda mendapat apa sahaja barang akan bersedekah barang tersebut. Ada hadis mengatakan, ketika rasullah s.a.w wafat, baginda tidak meninggalkan wang dan harta tetapi meninggalkan ilmu.

     Keberkatan dalam perniagaan boleh dilihat semakin banyak keuntungan yang didapati semakin taat dan amanah orang tersebut/ pekerja di dalam syarikat tersebut seperti yang berlaku kepada Nabi Muhammad s.a.w  dimana baginda sangat amanah dalam urusniaga dan semakin ramai pelanggan  kerana akhlak baginda. Jika perniaagaan untung tetapi pekerja semakin banyak menipu, pecah amanah maka ianya tidak berkat.

     KESIMPULAN: Tiada alasan untuk tidak tinggalkan riba. Rasullah s.a.w bersabda, “ sesiapa yang meninggalkan perkara syubhah maka dia sudah berjaya menjaga maruah dan menegakkan agamanya dan sesiapa yang terlibat dengan syubhah maka dia akan jatuh dalam perkara haram.

     22 January 2017

     Resveratrol Facts Explained

     Written by Dr. L. Lee Coyne

     Resveratrol is frequently referred to as “The active ingredient in Red Wine” but that is a serious over-simplification and the evidence is clear – there is not enough resveratrol in a glass of wine to make a difference.

     The polyphenol Resveratrol has been a hot topic among the anti-aging writers and commentators since Dr. David Sinclair was interviewed by the TV magazine show “60 Minutes” 1 in Jan 2009 and the Barbara Walters Show 2 in June of 2009. Dr. Sinclair emphasized that although anti-aging was a “hot button”, he was more interested on the influence on diseases or prevention of diseases associated with aging.

     What is Resveratrol?

     The explanations below are detailed and require some concentration to completely understand so I urge you to read it carefully.
     Resveratrol is a phenolic or polyphenol compound that has been found to have a strong antioxidant activity. Plants create resveratrol to protect themselves against the stress caused by things such as poor growing conditions and severe weather.

     Resveratrol has been shown to destroy cancer cells, reduce the oxidation of LDL cholesterol, total cholesterol and the risk of cardiovascular disease. Recent studies on animals have shown resveratrol to dramatically increase life span, increase athletic endurance and mimic the benefits of a calorie-restricted diet.
     In nature, resveratrol exists in two different isomers, trans-resveratrol and cis-resveratrol; these prefixes refer to the shape of the molecule. Researchers have identified trans-resveratrol as the biologically active of the two isomers, which is why responsible companies only label for this active "trans-resveratrol" molecule. Some of competitors label "total resveratrols," which is not enough information for a consumer.
     The Shaklee Corporation has developed a tonic they labeled as Vivix. This is not a juice beverage but rather an exclusive, concentrated liquid anti-aging dietary supplement that delivers the purest form of resveratrol and a highly potent polyphenol extract created from the only grape in nature with an extra chromosome.

     This unique blend of polyphenols includes ingredients that have been shown in laboratory studies to fight key mechanisms of cellular aging. One teaspoon of Vivix delivers the equivalent amount of resveratrol found in 100 glasses of red wine.
     This is a very specialized product - takes 28 days to produce a batch and it only has an 8 month shelf life.
     Not all Resveratrol products are equal.
     1. You cannot drink enough red wine to make a difference.
     2. Only Trans-resveratrol is active. If a company reports “total resveratrol – the number is meaningless.
     3. There are different degrees of purity—some companies have reported products as low as 20% pure. Shaklee’s Vivix product is 98% pure – extracted from the the Japanese Knot Weed (polygonum cuspidatum). If a company doesn’t report its purity you can be sure it is not 98%.
     4. Many companies extract from grapes or red wine. You cannot get 98% pure from these sources.
     5. Dr. David Sinclair (Harvard University) published data demonstrating that a collection of polyphenols make the resveratrol much more powerful. So 100 mg of Shaklee resveratrol is 10 times stronger than resveratrol alone. 3 They have added 1200mg of polyphenols from the muscadine grape, European Elderberry and Purple Carrot. 
     6. Shaklee uses a patent pending extraction process that delivers more than15 polyphenols.
     7. Shaklee has also removed the Emodin (a potentially inflammatory ingredient found with most resveratrol products).

     How does it work?

     The mechanisms at play and are responsible for numerous benefits to the disease conditions associated with aging.
     1. Protects and repairs DNA damage experienced by every cell every day.
     2. Reduces the biological (oxidative) stress response.
     3. Increases energy production at the cellular level by increasing the number of mitochondria (energy productions centres of every cell) in cells.
     4. Activates the genetic regulators and slows the formation of advanced glycation end-products (AGE) proteins. Excess AGE proteins cause cellular damage and often associated with insulin resistance and diabetes.
     Updated information item -- Dr. Sinclair and his partner Dr. Westfall developed a small research Company known as "Sirtris".  In 2009 The pharmaceutical giant Glaxao Smith Clyne bought Sirtris for $750 Million and they still do not have a viable pill form for the product.  Remember, the Vivix product is a liquid tonic with only an 8 month shelf-life.

     4 published studies showing positive potential health benefits for resveratrol / polyphenols.

     Resveratrol and Cancer

     This is one of the articles I came across. I didn't know what apoptosis meant so I looked it up and find it so fitting to what we have been told about Resveratrol.
     Apoptosis - necessary death of cells - a form of cell death necessary to make way for new cells and to remove cells whose DNA has been damaged to the point at which cancerous change is liable to occur.

     ABSTRACTS

      “Trans-Resveratrol induces apoptosis in human breast cancer cells MCF-7 by the activation of MAP kinases pathways“ 4

     Polyphenols represent a large class of plant-derived molecules with a general chemical structure that act as potent free radical scavengers. They have long been recognized to possess several therapeutic activities ranging from anti-thrombotic to antioxidant.

     Moreover, the capability of polyphenols to act as reducing or oxidizing molecules depends on the presence of environmental metals and on the concentrations used. In this work we demonstrated that the stilbene trans-resveratrol was able to commit human breast cancer MCF-7 cells to apoptosis.

     Mainly, we evidenced a pivotal role of the mitochondria in this phenomenon as cytochrome c release into the cytosol was found after the treatment. We further showed that trans-resveratrol was able to affect cellular redox state. In particular, it induced an early production of ROS and lipid oxidation, and only later compromised the GSH/GSSG ratio.

     This mode of action was mirrored by a temporally different activation of JNK and p38(MAPK), with the former rapidly induced and the latter weakly activated at long intervals. The results obtained demonstrate a pro-apoptotic activity for trans-resveratrol, and suggest a preferential activation of different classes of MAP kinases in response to different oxidative stimuli (ROS versus GSH/GSSG alteration).

     Role of Resveratrol in Prevention and Therapy of Cancer: A review of Preclinical and Clinical Studies
     by BHARAT B. AGGARWAL, The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center

     Conclusions of review of 370 articles 5
     Conclusions

     From the studies described in this review, it is clear that resveratrol holds great potential in the prevention and therapy of a wide variety of tumors. Resveratrol has antiproliferative effects through induction of apoptosis in cell lines of various origin such as leukemias and breast, prostate, colon, pancreas, and head and neck carcinomas.

     It induces Fas-dependent apoptosis in some cell lines and Fas independent apoptosis in others. Most, but not all, studies indicate that resveratrol does not induce apoptosis in normal cells. Some in vitro studies showing that resveratrol has antiproliferative effects at certain dose ranges but not at other doses could explain the small number of in vivo animal studies in which resveratrol was ineffective in inhibiting certain cancer conditions.

     Some studies have reported that resveratrol has biphasic behavior with respect to its antiproliferative effects. Thus systematic studies are required to test a range of resveratrol concentrations in vitro and then apply those doses in vivo in a wide variety of tumors.

     In vivo studies clearly demonstrate that resveratrol is pharmacologically safe and can be used for prevention and therapy of cancer. Resveratrol’s ability to radiosensitize and chemosensitize opens up additional opportunities. That the structure of resveratrol is simple and the presence of hydroxyl groups is strongly linked with its biological activity provides additional opportunities for structure-activity relationship studies to improve its biopotency and bioavailability.

     Lastly, resveratrol has potential for treating diseases other than cancer and cardiovascular ailments. Howitz et al. found evidence in yeast that resveratrol mimics calorie restriction and thus extends the lifespan by 70% (360).

     Resveratrol and Inflamatory Responses

     Resveratrol and polyphenols  reduce oxidative stress and inflammatory responses. 6

     Background:
     High-fat, high-carbohydrate (HFHC) meals are known to induce oxidative and inflammatory stress, an increase in plasma endotoxin concentrations, and an increase in the expression of suppressor of cytokine signaling-3 (SOCS-3).
     Results:

     The intake of the supplement  (VIVIX) suppressed the meal-induced elevations of plasma endotoxin and LBP concentrations, the expression of p47phox, TLR-4, CD14, SOCS-3, IL-1β, and Keap-1, while enhancing Nrf-2 binding activity and the expression of NQO-1 and GST-P1 genes.
     Conclusion:

     A supplement (VIVIX) containing resveratrol and muscadine polyphenols suppresses the increase in oxidative stress, lipopolysaccharide and LBP concentrations, and expression of TLR-4, CD14, IL-1β and SOCS-3 in mononuclear cells after an HFHC meal. It also stimulates specific Nrf-2 activity and induces the expression of the related antioxidant genes, NQO-1 and GST-P1. These results demonstrate the acute antioxidant and antiinflammatory effects of resveratrol and polyphenolic compounds in humans in the postprandial state.

     Resveratrol and Diabetes

     Resveratrol improves insulin sensitivity, reduces oxidative stress and activates the Akt pathway in type 2 diabetic patients. 7

     The aims were to determine whether the polyphenol resveratrol improves insulin sensitivity in type 2 diabetic patients and to gain some insight into the mechanism of its action.

     Resveratrol significantly decreased insulin resistance (homeostasis model of assessment for insulin resistance) and urinary ortho-tyrosine excretion, while it increased the pAkt:Akt ratio in platelets.

     On the other hand, it had no effect on parameters that relate to β-cell function (i.e. homeostasis model of assessment of β-cell function). The present study shows for the first time that resveratrol improves insulin sensitivity in humans, which might be due to a resveratrol-induced decrease in oxidative stress that leads to a more efficient insulin signalling via the Akt pathway.

     References

     1. 60 Minutes - Wine Rx. Scientists have found a substance called resveratrol in red wine that slows down the aging process in mice. Will it someday lengthen the lives of humans, too? Morley Safer reports.
     2. Barbara Walters Show - Resveratrol and Anti-aging. Barbara Walters interviews Dr. David Sinclair about his research into Anti-aging, red wine and Resveratrol.
     4. Genes Nutr. 2007 Dec;2(3):295-305 trans-Resveratrol induces apoptosis in human breast cancer cells MCF-7 by the activation of MAP kinases pathways
     6. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism February 2, 2011 jc.2010-1812 Resveratrol and polyphenols  reduce oxidative stress and inflammatory responses
     7. Br J Nutr. 2011 Aug;106(3):383-9. Epub 2011 Mar 9. Resveratrol improves insulin sensitivity, reduces oxidative stress and activates the Akt pathway in type 2 diabetic patients.

     Further Reading

     Shaklee scientists have worked for years to create and isolate a unique profile of polyphenols shown in laboratory studies to protect and repair cellular DNA. Not only have we filed for multiple patents to protect this innovation; we also assure that Shaklee will have the entire output of the largest and best growers of one of the key ingredients (muscadine grape) so that we can deliver these exclusive benefits to you:
     • 3,000 glasses of red wine: a 30-day supply of Vivix delivers the equivalent amount of resveratrol found in 3,000 glasses of red wine
     • 2,500 research publications: just one of the ingredients in Vivix alone (resveratrol) has been referenced in more than 2,500 research publications including multiple studies conducted by Harvard University, the National Institute of Aging, the National Cancer Institute, and the National Institute of Environmental Sciences
     • 10 times more powerful: the Vivix ingredients are more powerful than resveratrol alone in slowing cell-damaging advanced glycation end-product (AGE) protein formation

     Recommended Product

     L. Lee Coyne
     http://leanseekers.com/Articles/Supplementation/Resveratrol

     10 January 2017

     Intipati Syarahan Perdana Asia Barat yang Bergolak, Ke Mana Kita.?


     1. Pada Sabtu lepas, Tuan Guru Presiden PAS telah menyampaikan Syarahan Perdana di Auditorium MBSA, Shah Alam.

     Ucapan beliau selama 1 jam diikuti dengan sesi soal jawab sebanyak 15 soalan.
     Berikut adalah intipati bahagian Muqaddimah syarahan tersebut yang begitu penting untuk kita dalami terlebih dahulu;

     2. Tuan Guru memulakan ucapan dengan membaca Al Quran, ayat 102-105 Surah Ali Imran yang bermaksud;

     "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu nkepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam sebenarnya.
     Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu berpecah-belah, dan ingatlah akan nikmat Allah berikan kepada kamu, dahulu kamu bermusuh antara satu sama lain, lalu Allah menjinakkan hati-hati kamu, lalu kamu menjadi bersaudara; dan dahulunya berada di tepi gaung api neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dengan nikmat Islam.
     Begitulah Allah menyatakan ayat-ayatNya supaya kamu mengambil petunjuk.
     Dan hendaklah ada di kalangan kamu ummah yang berdakwah mengajak kepada kebajikan Islam yang menyeluruh, mengajak kepada perkara yang baik dan mencegah kemungkaran; merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan.
     Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang berpecah-belah dan bertelingkah antara satu sama lain setelah datang keterangan daripada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang besar dan dahsyat."

     3. Perbincangan mengenai Asia Barat memerlukan terlebih dahulu kita mengambil perhatian terhadap:

     A) Sejarah Perkembangan Politik Islam setelah kewafatan Rasulullah S.A.W
     B) Perkembangan Ilmu yang melahirkan Mazhab dan Kumpulan yang berbeza dalam bidang Akidah, Feqah dan Tasawwuf
     C) Perkembangan Politik Antarabangsa dan Tempatan terkini

     4. Bahagian A:Sejarah Perkembangan Politik Islam
     Para Sahabat berkhilaf untuk memilih siapa pengganti memimpin ummat setelah wafatnya Rasulullah S.A.W kerana tidak ada nas yang sahih.
     Golongan Ansar mencalonkan pemimpin mereka, Saad bin Ubadah.
     Kalangan Ahlil Bait mencalonkan Saidina Ali bin Abi Tholib.
     Kekecohan berlaku di tempat perhimpunan di Tsaqifah Bani Saidah, (sekarang ia menjadi kompleks percetakan Al Quran)
     Lalu, Saidina Abu Bakar As-Siddiq berjaya menenangkan keadaan, menyampaikan ucapan antaranya menyebut pemimpin daripada Quraisy.
     Ibnu Khaldun dalam Kitab Al Muqaddimah menegaskan bahawa maksud Quraisy ialah kaum yang paling berpengaruh, besar kedudukan dalam masyarakat, dan mempunyai kehebatan.

     Akhirnya, kesemua mereka bersepakat memilih Saidina Abu Bakar sebagai Khalifah dan mereka menjadi wazir (Menteri) bagi membantu Khalifah.
     Adapun pendapat yang mengatakan Saidina Ali bertaqiyyah dalam melantik Khalifah pertama ini adalah tidak tepat dan bohong kerana Saidina Ali merupakan seorang yang gagah dan berani.

     Selepas pemerintahan Khalifah Abu Bakar As Siddiq, Saidina Umar Al Khattab pula dilantik sebagai Khalifah Kedua dan diikuti oleh Saidina Uthman bin Affan sebagai Khalifah Ketiga.
     Ketika pemerintahan Saidina Uthman, berlakunya fitnah bencana yang pertama.
     Walaupun ada kitab yang menulis kononnya Saidina Uthman adalah pemimpin yang lemah, hakikatnya adalah ummat yang lemah.
     Ramai yang baru memeluk Islam setelah kejatuhan Kerajaan Parsi dan Rom menyebabkan lemahnya amanah dan iman.
     Ini keadaan yang dihadapi oleh Saidina Uthman.

     Tidak wajar menuduh Saidina Uthman pemimpin yang lemah, sedangkan Nabi Muhammad S.A.W pernah menyebut "adakah aku tidak malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya..?"
     Ketika Perang Tabuk, Saidina Uthman adalah orang yang paling banyak menderma kerana dia kaya. Nabi Muhammad S.A.W berdoa daripada waktu Isyak sehingga Subuh, baginda memohon kepada Allah agar meredhai Saidina Uthman .
     Beliau adalah menantu kepada Rasulluh S.A.W melalui perkahwinan dengan 2 orang puteri Nabi. Jelas menunjukkan penghormatan baginda kepada Saidina Uthman.

     Pada zamannya, diadakan 2 kali Azan waktu Solat Jumaat kerana masih tidak ramai yang hadir ketika azan pertama.
     Langkah beliau seperti dalam hal pemberian 'atho' menimbulkan tidak puas hati golongan tertentu.
     Atho' adalah imbuhan yang diberikan kepada orang tua, miskin dan pegawai kerajaan yang bersara termasuk orang bukan Islam yang tidak ada pendapatan.
     Jumlah rakyat semakin ramai menyebabkan tidak seimbang dalam hal pengurusan dan kewangan.
     Timbullah pemberontakan terhadap Saidina Uthman.
     Para pemuda antaranya Saidina Hassan, Saidina Hussein, Abdullah bin Zubair datang ke rumah Saidina Uthman bagi menyatakan kesediaan mereka untuk menentang para pemberontak bersenjata. Namun, Saidina Uthman melarang mereka bertindak sedemikian kerana mahukan masalah ini diselesaikan secara damai.
     Akhirnya, Saidina Uthman telah mati dibunuh syahid oleh kelompok pemberontak.

     Pada ketika itu,para sahabat telah ramai yang meninggal dunia. Yang masih ada antaranya ialah Zubair, Talhah, Saad, Said, dan Saidina Ali. Lalu, mereka pun membaiahkan Saidina Ali sebagai Khalifah Keempat. Saidina Ali tidak mahu menerima jawatan tersebut, setelah didesak barulah beliau menerima pelantikan tersebut.

     Negara masih dalam keadaan huru-hara, rakyat haru-biru, ada kalangan yang tidak berpuas hati terhadap Saidina Ali yang masih belum bertindak terhadap pembunuh Saidina Uthman khususnya keluarga Bani Umayyah.
     Berlaku pula Perang Jamal dan Perang Siffin yang termasuk dalam kalangan Sahabat.

     Dalam Perang Jamal, ia melibatkan Zubair, Talhah dan Saiyidatina Aisyah menentang Saidina Ali. Keadaan sangat sulit, mereka adalah orang yang dijamin Syurga, bagaimana Saidina Ali mahu berhadapan dengan mereka.?
     Saidina Ali berjaya memujuk Zubair dan Talhah berundur, namun mereka berdua dibunuh oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.
     Saiyidatina Aisyah pula ditawan, dibebaskan dan dihantar semula ke Madinah.

     Berlaku pula Perang Siffin, Muawiyah dan pengikutnya yang terdiri daripada keluarga Saidina Uthman telah menentang Saidina Ali.
     Tuan Guru Presiden PAS menegaskan dalam hal ini, kita jangan teragak-agak untuk menyatakan Saidina Ali berada di pihak yang betul.
     Ada hadis yang banyak antaranya Ammar Bin Yasir dibunuh oleh kumpulan yang derhaka. Ammar Bin Yasir berada di pihak yang menyebelahi Saidina Ali. Ini hadis sahih yang diriwat oleh Bukhari dan Muslim.
     Oleh sebab itu, Saidina Ali dimasukkan sebagai Khulafa' Ar Rasyidin yang diiktiraf oleh semua termasuk Ahli Sunnah wal Jamaah, Syiah, dan Khawarij yang awal.

     Selepas Saidina Ali dibunuh oleh kelompok Khawarij, orang-orang di Hijjaz telah membaiahkan Saidina Hassan sebagai Khalifah seterusnya. Namun, beliau tidak senang melihatkan kekacauan yang berlaku lalu meletakkan jawatan.
     Selepas itu, tertubuhnya Kerajaan Bani Umayyah yang naik secara darurat, bukannya melalui Baiah Ihtiyari.
     Dalam pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah, hanya Saidina Umar Abdul Aziz sahaja yang naik menjadi Khalifah melalui persetujuan orang ramai.

     Akhirnya, muncullah selepas itu pelbagai mazhab;
     a) kumpulan yang menyokong pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah
     b) kumpulan yang menyokong Saidina Ali termasuklah antaranya Ahlil Sunnah, Syiah yang fanatik kepada Saidina Ali dan juga Ahlil Badar seramai lebih 100 orang

     5. Bahagian B: Perkembangan Ilmu
     Pusat Ilmu ialah di Mekah, Madinah, Taif, Yaman, Damsyik, Iraq, Basrah, dan Kufah.
     Di sinilah tempat berkumpulnya para Sahabat menyebarkan ilmu.
     Akibat daripada tekanan politik pada zaman pemerintahan Umayyah dan Abbasiyyah, ada kalangan mereka yang jauh berhijrah dari pusat ilmu ini.
     Dalam Ahlil Sunnah Wal Jamaah adanya pelbagai mazhab dalam hal Akidah, Feqah dan Tasawwuf.
     Begitu juga dalam Syiah dan Khawarij, terdapat pelbagai mazhab di dalamnya.

     Kitab yang paling terperinci mengenai kepelbagaian mazhab ini ialah Maqalatul Islamiyyin karangan Imam Mazhab Ahlil Sunnah Wal Jamaah, Abu Hassan Assyaari, zuriat daripada Sahabat Abu Musa Assyaari. Kitab ini lebih terperinci berbanding Kitab Al Milal wal Nihal karangan al-Shahrastani, Kitab Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal karangan Ibnu Hazmin.
     Hal ini kerana Abu Hassan Assyaari tinggal di Iraq, tempat lahirnya mazhab feqah dan politik Islam.

     Asalnya, kumpulan Syiah dan Khawarij termasuk dalam Mazhab Politik Ahlil Sunnah.
     Kemudian, tercetusnya kepelbagaian Mazhab Feqah dan Mazhab Akidah yang menyebabkan ia bercampur-aduk dengan Mazhab Politik.
     Dalam Mazhab Akidah Ahlil Sunnah ada 3 pecahan;
     a) Salafi
     b) As Syairah
     c) Maturidiah

     Dalam Mazhab Fekah Ahlil Sunnah ada 4 pecahan:
     a) Hanafi
     b) Maliki
     c) Syafie
     d) Hambali

     Syiah pula ada 3 kumpulan yang besar:
     a) Ghulah-pelampau Syiah ada 15 mazhab di dalamnya
     b) Imamiyyah- ada 24 mazhab di dalamnya
     c) Zaidiyyah- ada 6 mazhab di dalamnya

     Khawarij pula ada 2 kumpulan:
     a) Ibadi- ada perbahasan, ada yang mengatakan mereka masih Ahlil Sunnah, mereka keluar kerana sebab politik. Mereka ini pengikut Abdullah bin Ibad, ramai berada di Musykat, Oman.
     Ada sejarahwan mengatakan mereka ini golongan Tabiin, Tabiq Tabiin. Mereka tidak berbaiah kepada Kerajaan Bani Umayyah dan Abbasiyyah.
     Mereka terpecah pula kepada 4 mazhab di dalamnya.

     b) Ajaridah- ada 15 mazhab di dalamnya

     6. Seterusnya, Tuan Guru Presiden menasihatkan agar kita tidak begitu mudah menyesatkan antara satu sama lain. Ada ulamak yang menghuraikan hadis berkenaan ummat Nabi terpecah kepada 73 puak, hanya 1 sahaja yang masuk syurga. Nabi menggunakan kalimah "ummatnya" yang terpecah bermakna Nabi menganggap mereka itu masih ummat Islam.

     Tokoh Salafi yang keras pendiriannya, Syeikh Nashiruddin Al Albani mengatakan tidak boleh mengkufurkan Ahlil Kiblah yang masih menerima Rukun Islam dan Rukun Iman yang asas kecuali bagi yang menafikan perkara nas yang nyata dalam Al Quran, Hadis dan Ijmak.
     Imam Malik ada berkata tidak boleh dihukum individu itu sekiranya ada 1 keraguan walaupun sudah ada 99 hujjah.

     Majmak Al Fiqh di bawah OIC dalam Sidang di Jordan pada tahun 2006 telah mengisytiharkan 8 Mazhab yang dikira termasuk dalam ummat Islam;
     a) Hanafi
     b) Maliki
     c) Syafie
     d) Hambali
     e) Zahiri
     f) Imamiyyah
     g) Zaidiyyah
     h) Ibadi

     Keputusan ini turut disahkan dalam Persidangan OIC di Mekah.
     Namun, apabila berlaku kekacauan sekarang habis dilupai kesemua resolusi ini.
     Majma' al-Buhut al-Islamiyyah, institusi di bawah Universiti Al Azhar Mesir pernah menyenaraikan 8 mazhab ini di dalam Ensiklopedianya. Beberapa tokoh ulamak asy-Syaukani dan as-Sanani juga menyebut mazhab ini.
     Begitu juga Syeikh Dr Abdul Karim Zaidan menyebut dan menaqolkan pendapat mereka di dalam kitab beliau.

     Namun, keadaan yang berlaku hari ini telah dipengaruhi oleh suasana politik antarabangsa........     Perkembangan Politik Antarabangsa

     Tuan Guru Presiden memulakan ulasan isu Asia Barat ini dengan merujuk kepada kata-kata seorang tokoh kewangan yang disiarkan dalam Wall Street Journal pada tahun 1982 bahawa "Amerika sanggup mencetuskan peperangan demi ekonomi sebagaimana Eropah menjana ekonomi melalui Perang Dunia Pertama dan Kedua."

     Seterusnya, Tuan Guru Presiden PAS merujuk kepada sebuah artikel tulisan Leftenan Kolonel Ralph Peters, yang diterbitkan dalam Armed Forces Journal pada Jun 2006 bahawa badan penyelidik tentera Amerika sedang menggubal peta baru dunia.

     Peta ini dibuat bagi menggantikan peta lama yang dibuat melalui Perjanjian Sykes-Picot dan Perjanjian Laussane.

     Perjanjian di Lausanne, Switzerland dahulunya dibuat yang melibatkan tokoh Barat dan juga Kamal Attartuk yang membuat keputusan membubarkan Kerajaan Khilafah Turki Uthmaniyyah pada 1916 (kini sudah genap 100 tahun).

     Selepas itu, Syarif Hussain, Raja Hijjaz (kawasan merangkumi Mekah,Madinah dan Taif) mula mencetuskan pemberontakan dan perang terhadap pemerintahan Kerajaan Khilafah Turki Uthmaniyyah. Dia mendapat sokongan British melalui Pesuruhjaya Tinggi British di Mesir, Sir Henry McMahon yang terbukti melalui surat perutusan antara mereka berdua.

     Pada masa yang sama, di Riyadh pula Abdul Aziz bin Saud berjaya menggulingkan Ibnu Rasyid, pemerintah di bawah Kerajaan Khilafah Turki Uthmaniyyah.

     Abdul Aziz bin Saud menubuhkan kerajaan baru dengan dokongan Thomas Edward Lawrence (Lawrence of Arabia). Ini sejarah yang perlu diketahui.

     Kemudian, berlakulah Perang Dunia Pertama yang melibatkan Turki dan Jerman menentang Rusia dan Eropah.

     Di atas semangat kebangsaan Arab, Revolusi Agung Arab, mereka menentang Kerajaan Khilafah Turki Uthmaniyyah.

     Tanpa dinafikan memang wujud kezaliman Kerajaan Uthmaniyyah, tetapi adakah boleh kita menjatuhkan Kerajaan Orang Islam dengan memohon bantuan daripada orang bukan Islam.?

     Tuan Guru Presiden PAS membaca firman Allah dalam Surah Al Maidah ayat 51 yang bermaksud;

     "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali (pendukung,pembimbing,kawan) kamu. Mereka bersahabat antara satu sama lain walaupun berbeza agama. Barangsiapa yang berwalikan mereka akan termasuk dalam kalangan mereka.

     Sesungguhnya Allah tidak mengasihi kaum yang zalim."

     Akibat berwalak kepada Barat, jatuhlah Kerajaan Khilafah Turki Uthmaniyyah maka berlakulah peta negeri Arab pada hari ini mengikut Perjanjian Sykes-Picot. Sykes ialah nama diplomat British manakala Picot ialah nama diplomat Perancis.

     Apabila Lenin mengalahkan Tsar di Rusia, terdapat dokumen menunjukkan Menteri Luar Rusia juga terlibat dalam Perjanjian Sykes-Picot ini.

     Peta negara pada hari ini dibuat berpandukan perjanjian ini.

     Syam menjadi Lubnan dan Syria di bawah naungan Perancis.

     Iraq, Arab Saudi di bawah naungan Barat.

     Negara baru iaitu Jordan ditubuhkan.

     Perjanjian Balfour pula dibuat bagi menubuhkan negara Israel.

     Pengaruh Perjanjian Sykes-Picot ini melarat sehingga ke Asia Tenggara.

     Berlakunya pembahagian seperti Malaysia di bawah British, Indonesia di bawah Belanda, Kemboja di bawah Perancis, Filipina di bawah Sepanyol.

     Badan penyelidik Tentera Amerika mencadangkan agar peta berpandukan Perjanjian Sykes-Picot ini perlu diubah.

     Pada tahun 2006, Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Condoleezza Rice telah mendedahkan dalam satu kenyataan di Tel Aviv, Israel bahawa adanya Agenda Asia Barat yang baru (“New Middle East") untuk memecahkan semula negara di Asia Barat termasuklah Asia Tengah, Turki, Afghanistan, Pakistan dan mungkin juga Asia Tenggara ada termasuk juga.

     Peta baru ini adalah seperti berikut;

     a) Algeria akan dipecah kepada dua- bangsa Arab dan Barbar

     b) Libya akan dipecah kepada tiga- ikut zaman Rom dulu

     c) Mesir akan dipecah kepada tiga- bangsa Arab, Selatan Mesir dan Kristian Koptik

     d) Sudan akan dipecah kepada dua- bangsa Afrika dan Arab

     e) Arab Saudi akan dipecah kepada tiga- Riyadh, Kota Suci Mekah & Madinah, dan Syiah Ismailiyyah di Selatan Saudi yang bergabung dengan Syiah Houthi Yaman.

     f) Yaman akan dipecah kepada dua- Yaman Utara dan Yaman Selatan

     g) Irag dipecah kepada empat- Syiah, Sunni, Kurdish dan Torkuman

     h) Syria dipecah kepada dua- Syiah Alawi dan Sunni

     i) Lubnan dipecah kepada tiga- Sunni, Syiah dan Kristian

     j) Turki akan dipecah kepada dua- Bangsa Turki dan Kurdish

     k) Iran akan dipecah kepada dua- Bangsa Parsi dan Pashtun

     Inilah peta baru yang dirangka oleh mereka dengan nama peta berdarah (Blood Borders) yang memerlukan pertumpahan darah berlaku seperti Perang Dunia Pertama dahulu atas nama semangat perkauman dan mazhab.

     Beberapa tokoh Amerika termasuklah Joe Biden, Naib Presiden US membuat kenyataan bahawa Amerika sedia menolong Sunni bagi melawan Syiah.

     Dimomokkan Iran adalah ancaman, bukannya Israel.

     Iran dikatakan akan menubuhkan Negara Syiah yang bermula daripada Bahrain sehingga Yaman.

     Tuan Guru Presiden PAS berpandangan adalah bodoh sekiranya Iran mahu melakukan sedemikian kerana penganut Syiah hanyalah 10% sahaja daripada 1.3 billion ummat Islam. Ia bagaikan seperti membunuh diri mereka sendiri.

     Namun, malangnya orang Arab sendiri yang menjadi bodoh kerana menari mengikut gendang yang dipalu oleh kuasa Barat.

     Agenda pertama mereka, memecahkan Lubnan.

     Krisis Perang Lubnan sudah berlaku dahulu bagi menjayakan agenda mereka memecahkan negara tersebut kepada Sunni, Syiah dan Kristian.

     Almarhum Ustaz Fathi Yakan, sudah tahu mengenai agenda Barat ini. Beliau mengambil langkah bertahalluf dengan kumpulan Syiah di Selatan Lubnan. Malangnya, beberapa tokoh ikhwan terikut dengan agenda Barat sehingga menyebabkan Almarhum Ustaz Fathi Yakan keluar daripada Ikhwan lalu menubuhkan Jabhat al-Amal al-Islami.

     3 bulan sebelum Almarhum Ustaz Fathi Yakan meninggal dunia, Tuan Guru Presiden PAS sempat bertemu dengan beliau.

     Ramai dalam kalangan kita gagal membaca agenda Barat ini.

     Mereka gagal dalam usaha memecahkan Lubnan.

     Seterusnya, Iraq dan Syria menjadi sasaran Barat.

     Selepas Perang Teluk Pertama, Iraq dipecahkan kepada kelompok Sunni, Syiah dan Kurdistan.

     Hari ini, orang Sunni Iraq baru bising atas campurtangan Iran tetapi mereka tidak sedar yang mereka sendiri melakar peta tersebut yang diagendakan oleh Barat.

     Demografi Iraq jikalau dicampurkan kesemua Arab, Torkuman dan Kurdish, maka Sunni boleh menjadi majoriti. Namun, orang Arab tidak boleh terima bangsa Kurdish maka Kurdish terasing di utara Iraq dengan pemerintahan sendiri.

     Maka, apabila Arab Iraq bergabung, Syiah yang dapat menjadi majoriti. Mengapa mahu bising atas kegagalan mereka sendiri.?

     2. Sememangnya tidak dinafikan adanya kelemahan dan kezaliman pemerintah, malangnya Barat menentukan sikap melalui apa yang diatur dengan nama Arab Spring yang bermula pada tahun 2010.

     Sekiranya diperhatikan, negara yang menjadi sasaran dibezakan mengikut antara negara yang bersetuju dan tidak bersetuju dengan Perjanjian Madrid-Oslo.

     Perjanjian ini dimeteraikan bagi menyelesaikan masalah Palestin dan Yahudi-Israel yang ditaja oleh Barat dengan kaedah kewujudan 2 negara di Palestin iaitu satu untuk Arab dan satu untuk Yahudi.

     Ini akan membuatkan orang Arab akan mengiktiraf kewujudan negara Israel yang merampas tanah Palestin pada tahun 1948.

     Banyak pemimpin negara Arab bersetuju dengan perjanjian ini kerana mungkin sebagai tanda mengenang jasa kepada Barat yang memberikan kuasa kepada mereka dahulu.

     Kaedah 2 State Solution ini diterima oleh PLO Palestin, tetapi ditolak oleh kesemua gerakan Islam termasuk Hamas,Tanzim Jihad, PAS dan Ikhwanul Muslimin. PAS tetap menganggap Israel adalah negara yang haram.

     Malangnya, banyak negara Arab dan negara Islam menerima kaedah 2 State Solution ini termasuklah Malaysia.

     Negara yang menolaknya pula ialah Algeria, Libya, Iraq, Yaman, Sudan dan Syria.

     Arab Spring dicetuskan bagi mewujudkan demokrasi di negara Arab. Malangnya, mereka hanya menjulang demokrasi di negara yang menolak Perjanjian Madrid-Oslo tetapi pada masa sama mereka menerima diktator di negara yang bersetuju Perjanjian Madrid-Oslo.

     Ini mesti kita baca kesemuanya...

     3. Pada awal tadi, Tuan Guru Presiden sudah menyebut bahawa Amerika sanggup berperang demi ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah pada sumber tenaga petroleum yang banyak di negara Arab termasuk Sudan, Libya, dan juga negeri Islam yang dijajah Soviet dahulu di Asia Tengah.

     Demi menguasai kawasan yang kaya dengan sumber ekonomi ini, mereka perlu menguasai laluan dunia iaitu Selat Gibraltar, Babul Mandab (pintu Laut Merah), Selat Hormuz, dan termasuk juga Selat Melaka dan Laut China Selatan.

     4. Mereka menimbulkan kekacauan di negeri ini termasuk Syria, negara yang bersempadan dengan Israel. Tanpa dinafikan, sememangnya Basyar Assad ini zalim.

     Hafiz Assad sama Parti Baath dengan Presiden Iraq, Saddam Hussain tetapi mereka pernah berkrisis.

     Dalam Perang Teluk Pertama, Barat menggunakan Saddam Hussain dan Iraq bagi menyerang Iran yang baru sahaja mengalami Revolusi pada tahun 1980.

     Semua negara Arab yang bersetuju dengan Perjanjian Madrid-Oslo telah bersama dengan Iraq bagi menyerang Iran.

     PAS pada ketika itu bersama Iran. Ramai rakan Arab yang menuduh PAS sudah menjadi Syiah kerana menyokong Iran.

     PAS membaca politik, bukan sahaja Kitab.

     Syria pada ketika itu tidak bersama dengan Iraq dalam menentang Iran.

     Lalu, Syria dijadikan pengkalan bagi kumpulan Palestin yang menolak Perjanjian Madrid-Oslo iaitu Hamas dan Tanzim Jihad.

     Dalam Perang Lubnan, persenjataan Israel gagal menghapuskan Hamas, Hizbullah dan Tanzim Jihad.

     Israel anggap pengkalan penentangnya yang paling dekat ialah di Syria berbanding yang jauh di Yaman dan Sudan.

     5. Tuan Guru Presiden PAS mengingatkan kita agar tidak menjadi Melayu yang mudah lupa. Israel dulu pernah menyerang Pelabuhan Sudan yang dianggap juga pengkalan penentangnya.

     Maka, selepas Iraq kacau-bilau, Syria pula dijadikan sasaran kerana ia pengkalan hadapan bagi menghadapi Israel.

     Mereka tidak mempedulikan siapa Basyar Assad, yang penting ialah menghapuskan pengkalan hadapan ini.

     6. Lebih kurang 6 tahun lalu termasuk media Al Jazeera yang pro-Barat mendedahkan beberapa negara Arab terlibat dalam menghantar Kumpulan Al Qaeda ke Syria bagi mencetuskan kekacauan atas nama menentang kezaliman Basyar Assad.

     Almarhum Necmetin Erbakan, pernah ditemui oleh pemimpin gerakan Islam untuk mengisytiharkan revolusi di Syria, namun Almarhum melarangnya kerana nanti akan termasuk dalam strategi Barat musuh Islam.

     Tetapi, mereka tetap memilih cara revolusi khususnya ketika Arab Spring yang telah berjaya menjatuhkan Ben Ali, Hosni Mubarak dan Ali Abdullah Salleh, lalu dianggap Basyar Assad boleh dijatuhkan dengan kaedah yang serupa.

     Kekacauan di Syria lebih ganas atas nama menentang kezaliman. Ianya serupa seperti Perang Dunia Pertama dahulu atas nama menentang kezaliman Kerajaan Khilafah Turki Uthmaniyyah.

     Sedangkan di belakang kita adanya penyakit yang lagi besar daripada kezaliman itu.

     7. Sekiranya kita lihat, kawasan yang dikuasai oleh DAESH di Iraq dan Syria adalah kawasan yang penuh dengan sumber minyak dan gas. Wakil Syria di PBB mendedahkan adanya negara Arab yang membeli 60,000 Toyota Hilux untuk dibekalkan kepada DAESH.

     Persenjataan kepada mereka ini dibekalkan melalui Turki yang adanya Pengkalan NATO.

     Kita perlu sedar bahawa Israel merupakan tonggak yang mempertahankan kepentingan Barat.

     Minyak diniagakan oleh kumpulan DAESH yang menguasai kawasan tersebut.

     Bukankah ini adanya "batu di sebalik udang", bukan lagi udang di sebalik batu.?

     8. Tuan Guru Presiden PAS mengingatkan agar kita faham percaturan Barat ini.

     Ianya bukan masalah kaum ataupun mazhab.

     Kaum dan mazhab dijadikan sumbu untuk menyalakan api yang mempraktikkan peta yang sedang dilakar oleh Barat.

     Malangnya, banyak ulamak dan ustaz kita yang tak baca buku dan artikel politik, hanya lebih kepada Facebook dan Kitab sahaja sehingga tidak boleh membuat penilaian atas apa yang berlaku di Asia Barat.

     9. Keadaan sangat menyulitkan bagi menyelesaikan masalah ini. Kita tidak tahu apa hikmah di sebaliknya.?

     Namun, ada pengamat politik Islam yang mengatakan Allah menjadikan perempuan yang mengandung itu mengeluarkan darah sebelum melahirkan bayi yang segar. Begitulah juga, kebangkitan Islam yang akan berlaku selepas ini. Mereka hanya mampu merancang, Allah menggagalkan perancangan mereka.

     Ada hadis Nabi yang menyebut kadang-kadang Allah tolong agama ini melalui orang jahat.

     Dalam sejarah Bani Israel, mereka meninggalkan ajaran Kitab Taurat, membunuh para Nabi dan ulamak, Allah menjatuhkan Bani Israel melalui bala tentera yang bukan Islam.

     10. Bukan sahaja Asia Barat yang mahu dibahagikan oleh Barat tetapi termasuk juga Asia Tengah (Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan) kerana mereka menganggap Rusia sudah lemah.

     Mereka mahu mengalahkan Rusia dan China dalam kerakusan bagi menguasai politik dunia.

     Kapal Terbang MAS yang ditembak jatuh itu menjadi mangsa dalam krisis di Ukraine. Malaysia laksana pelanduk di tengah gajah yang berperang.

     Rusia bertindakbalas terhadap Barat yang menggunakan Ukraine bagi menentangnya.

     Panglima Tentera NATO memberikan taklimat mengenai Peta Baru ini, orang Turki pun marah.

     Oleh sebab itulah, kini adanya gabungan Turki, Iran dan Rusia.

     Ini membuatkan adanya perimbangan dalam percaturan politik Asia Barat. Kumpulan yang ditaja oleh Barat mula mengalami kekalahan di Syria.

     Namun, berita ada melaporkan Presiden Obama yang akan berundur ini sempat meluluskan bantuan pelancar roket anti-pesawat kepada kumpulan yang ditajanya di Syria.

     Hati-hati, kumpulan ini nanti akan kembali ke negara asal mereka dan meneruskan perjuangan tersebut mengikut kehendak mereka.

     Ini adalah bencana lagi kepada negara ummat Islam.

     11. Akhirnya, Tuan Guru Presiden PAS menyeru agar kita semua sedar dan insaf atas kekalutan yang berlaku ini adalah petanda dunia akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan bencana. Tidak ada jalan lain bagi menyelamatkan kita melainkan kembali kepada Islam sebenar yang bersumberkan Al Quran, Hadis, pandangan Ulamak muktabar yang bebas daripada pengaruh kuasa politik yang tidak bertanggungjawab.

     Beliau turut berpesan agar segala maklumat ini boleh disemak secara ilmiah melalui internet media baru untuk meyakinkan dan menambah kesedaran.

     Catatan oleh,
     Syed Ahmad Fadhli 
     Pegawai Pusat Penyelidikan PAS 
     10 Januari 2017

     03 November 2016

     AYAT DAN HADIS EKONOMI TENTANG TEORI HARGA DAN MEKANISME PASAR

     Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktek ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Pasar dalam ekonomi Islam mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (tranparancy) dan keadilan (justice). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

     1. Pasar pada Masa Rasulullah
                 Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Bahkan, Muhammad s.a.w sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan, baik dengan sistem mudharabah atau musyarakah, merupakan sesuatu cukup populer pada masyarakat Arab pada waktu itu. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah-seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Mekkah, yang di masa selanjutnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Muhammad terlibat urusan dagang ke luar negeri (Syam, Syria, Yaman, dan lain-lain) dengan membawa modal dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah pun Muhammad juga tetap aktif berbisnis, termasuk berdagang di pasar- pasar lokal sekitar kota Mekkah. Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran (ia mendapat julukan ‘al-amin’- yang terpercaya).  Istilah pasar ini telah tercantum dalam Al Qur’an surat Al Furqaan ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:
     7. “Dan mereka berkata: "Mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama- sama dengan dia?”
     Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat 7 surat Al Furqaan ini ditafsirkan menyatu dengan ayat 8 sampai dengan 14 yang berisi tentang ucapan orang-orang kafir tentang diri Rasulullah saw, bantahan atas mereka dan penjelasan tentang tempat menetap abadi mereka di neraka.  Surat Al Furqaan merupakan salah satu surat yang diturunkan di Mekah sehingga digolongkan sebagai surat Makkiyyah.  Sebagaimana surat-surat Makkiyah lainnya, surat Al Furqaan ini banyak membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tauhid.  Dalam surat Al Furqaan ayat 7 s.d 14 tersebut, Allah SWT melukiskan kerusakan, pententangan dan tingkah laku orang-orang kafir yang selalu mendustakan kebenaran tanpa ada dalil dan argumentasi yang menguatkannya.  Penentangan orang-orang kafir kepada Rasulullah saw hanya mendasarkan kepada alasan mengapa Muhammad saw seperti manusia pada umumnya yaitu makan makanan seperti mereka (membutuhkan makanan) dan berjalan di pasar-pasar untuk mencari nafkah dan berdagang. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad saw, malaikat dari Allah SWT yang akan menyaksikan kebenaran pengakuannya.  Dalam ayat 8 s.d 14 ini Allah SWT menjelaskan bahwa orang kafir telah menuduh Muhammad saw sebagai tukang sihir, seorang pendusta dan seorang penyair dan semua tuduhan tersebut adalah ucapan bathil.  Orang yang keluar dari jalan kebenaran dan jalan hidayah, niscaya akan tersesat kemanapun ia berjalan.  Allah SWT memberikan khabar gembira kepada nabi Muhammad saw bahwa jika Allah SWT berkehendak, nicaya Dia mampu mendatangkan anugerah yang jauh lebih besar, lebih utama, lebih berharga dari apa yang orang kafir katakan.   Orang-orang kafir telah mendustakan hari kiamat, sehingga berani mengucapkan hal-hal yang nista.  Allah SWT telah menyediakan  untuk orang-orang kafir berupa adzab yang pedih dan panas yang tidak meungkin dapat dibendung kepedihannya yaitu neraka jahannam.
                 Allah SWT menegaskan kembali mengenai diri rasul-rasul–Nya dalam ayat 20 surat Al Furqaan, yang berbunyi sebagai berikut:

     20. “Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu maha Melihat”.
     Pada ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa rasul-rasul utusan Allah SWT adalah manusia biasa yang makan makanan dan membutuhkan tenaga dengan cara makan dan berjalan di pasar-pasar.  Allah SWT menjadikan para rasul berhiaskan pribadi-pribadi yang terpuji, sifat-sifat yang baik, ucapan-ucapan yang bijak, akhlak yang sempurna, mukjizat yang agung serta dalil-dalil yang diterima akal.  Allah SWT menjadikan sebagian manusia sebagai ujian bagi sebagian yang lain agar Allah SWT mengetahui diantara hamba-Nya yang taat dan yang durhaka.
                 Dalam surat Al Baqarah ayat 198, Allah SWT berfirman :
     198. “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.
     [125]. Ialah bukit Quzah di Muzdalifah.
                 Imam Bukhori meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata, “Ukazh, Majannah dan Dzulmajaz adalah pasar pada masa jahiliyah.  Mereka merasa berdosa berdagang pada musim haji, sehingga turunlah ayat “Dan tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabb-mu”.  Abu Dawud dan selainnya juga meriwayatkan dari Ibu ‘Abbas ra, ia berkata, “Mereka sangat takut berjual beli dan berdagang di musim haji, mereka mengatakan bahwa musim haji adalah hari-hari untuk berdzikir, maka turunlah ayat tersebut.  Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Umaimah, ia berkata, “Aku mendengar ibnu ‘Umar ditanya tentang seseorang yang menunaikan ibadah haji sambil berdagang.  Maka ia membacakan ayat, “Dan tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabb-mu”.  Imam Ahmad meriyatkan dari Abu Umamah at-Taimi, ia menceritakan, “Aku pernah berkata kepada Ibnu Umar ra. “Sesungguhnya kami adalah penjual jasa, apakah kami juga termasuk orang yang berhaji?” Ibnu ‘Umar menjawab, “Bukankah kalian melakukan thawaf di Baitullah, datang ke ‘Arafah, melempar Jumrah, dan mencukur rambut kalian?” ‘Benar,” jawab kami.  Lebih lanjut, Ibnu ‘Umar Ibnu ‘Umar berkata’ “Seseorang pernah mendatangi Nabi saw lalu ia menanyakan sesuatu seperti yang engkau tanyakan kepadaku, dan beliau tidak menjwabnya hingga Jibril mendatangi beliau dengan membawa ayat“Dan tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabb-mu”.  Lalu nabi saw memanggil seraya bersabda’ “Kalian adalah jamaah haji”.  Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Shahih maula (mantan budak) ‘Umar ra, ia berkata “Aku bertanya, ‘Wahai Amirul Mukminin, apakah kalian berdagang ketika melaksanakan ibadah haji?’ Ia menjawab, “Bukankah penghidupan mereka itu dari musim haji?”        
                 Setelah menjadi Rasul, Muhammad saw memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada saat awal perkembangan Islam di Mekkah Rasulullah saw dan masyarakat muslim mendapat gangguan dan teror yang berat dari masyarakat kafir Mekkah (terutama suku Qurays, suku Rasulullah saw sendiri) sendiri sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat muslim telah berhijrah (bermigrasi) ke Medinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau al muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Medinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami.  Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Medinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Hal ini dijelaskan dalam hadits nabi sebagai berikut:
     Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah saw pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, Ya Rasulullah saw tetapkan harga demi kami.” Rasulullah saw menjawab:

     إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي َلأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ
     “Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”.  (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).
                 Para ulama menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman.  Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini.  Pemeliharaan maslahah pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan maslahah penjual.   Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang maslahah keduanya.  Pewajiban pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan ketetapan Allah SWT.
                 Dalam hadits lain diceritakan bahwa Abu Hurairah juga menuturkan, pernah ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw Ia lalu berkata, “Ya Rasulullah, tetapkanlah harga.”  Rasulullah saw menjawab, “Akan tetapi, aku hanya akan berdoa kepada Allah.”  Lalu datang orang lain dan berkata, “Ya Rasulullah, tetapkanlah harga” Beliau menjawab:
     بَلْ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ
     Akan tetapi, Allahlah Yang menurunkan dan menaikkan harga”. (HR Ahmad dan ad-Darimi).
                 Dalam hadist di atas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (sunatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (zulm/injustice) yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah (jihad fii sabilillah), sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah.
                 Dari Ibnu Mughirah terdapat suatu riwayat ketika Rasulullah s.a.w melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Rasulullah bersabda:
      “Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihad fiisabilillah, sementara orang orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah”.
     Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (antaradim minkum/mutual goodwill). Dalam Al Qur’an surat An-Nisaaayat 29, Allah SWT berfirman:
     29. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
     [287]. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. 
     Allah melarang manusia memakan harta sesamanya dengan cara bathil yaitu tidak sesuai dengan hukum syar’i seperti riba, judi dan hal serupa lainnya yang penuh dengan tipu daya.  Ibnu Jarir berkata, “Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, ada seseorang menjual baju.  Si penjual berkata, “Jika kamu suka anda dapat mengambilnya dan jika tidak anda dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham. Karena kejadian tersebut, maka Allah SWT menurunkan ayat “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil…..”
     Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra ia berkata: “Tak kala Allah SWT menurunkan ayat tersbut, kaum muslimin berkata, “Allah SWT telah melarang kita untuk makan harta diantara kita dengan bathil.  Sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama, sehingga tidak halal bagi kita makan di tempat orang lain.  Bagaimana jadinya manusia?”  Maka Allah SWT setelah itu menurunkan surat An Nuur ayat 61 yang berbunyi:
     61. “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya[1051] atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya”.
     [1051]. Maksudnya: rumah yang diserahkan kepadamu mengurusnya.  
                 Dalam lanjutan ayat 29 surat An Nisaa’ “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”, Allah SWT menegaskan janganlah manusia menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta.  Sebaliknya, lakukanlah perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli.  Jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda. Dalam ayat selanjutnya Allah SWT berfirman “Dan janganlah kamu membunuh dirimu.  Bunuh diri dalam hal ini maksudnya adalah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, melakukan kemaksiatan terhadap-Nya atau memakan harta diantara sesama dengan cara bathil.  “Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” memiliki makna bahwa apa yang Allah SWT larang atas manusia adalah bukti kasih sayang Allah SWT terhadap manusia.
                 Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (tranparancy) dan keadilan(justice). Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat Al Qur’an.  Untuk itulah Rasulullah telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktek praktek bisnis negatif yang dapat menganggu mekanisme pasar yang Islami.

     2. Hal-hal yang Dapat Mengganggu Mekanisme Pasar
                 Struktur pasar monopoli, duopoli, oligopoli dan kompetisi monopolistik akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Struktur pasar. Dalam monopoli, misalnya, terdapat halangan untuk masuk (entry barrier) bagi perusahaan lain yang ingin memasuki pasar sehingga tidak terdapat persaingan antar produsen. Produsen monopolis dapat saja mematok harga tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal (monopolistic rent). Demikian pula pada bentuk pasar lainnya, meskipun pengaruh distorsinya tidak sekuat monopoli, akan mendistorsi bekerjanya mekanisme pasar yang sempurna.
                 Selain itu juga terdapat faktor faktor insidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar, antara lain:
     a.         Talaqqi rukban, yaitu mencegah masuknya pedagang desa ke kota (entry barrier), karena mengakibatkan pasar tidak kompetitif.  Dalam hadits diceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kamu ‘papak’ (pergi berjumpa kafilah sebelum sampai di kota dan sebelum mereka tahu harga pasar) barang yang dibawa (dari luar kota). Barang siapa ‘dipapak’ lalu dibeli dari padanya (sesuatu), maka apabila yang empunya (barang itu) datang ke pasar maka ia berhak khiyar (hak untuk buat menjadikan atau membatalkan penjualan sebelum datang ke pasar”. (HR Muslim dari Abu Hurairah).
     b.        Mengurangi timbangan, karena barang yang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit. Allah berfirman dalam surat Al Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi sebagai berikut:
     1. “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”[1561] 
     [1561].   Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
     2. “(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi”.
     3. “dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.
     Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah saw sampai ke Madinah, diketahui bahwa orang-orang Madinah termasuk yang paling curang dalam takaran dan timbangan. Maka Allah menurunkan ayat tersebut sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang. Setelah ayat ini turun orang-orang Madinah termasuk orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. (Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih yang bersumber dari Ibnu Abbas.)  Dalam surat yang lain, Allah SWT menegaskan kembali larangan untuk melakukan kecurangan dalam kegiatan perniagaan sebagai berikut.
     152. “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS. Al An’aam: 152)
     [519]. Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri.
     [520]. Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.
     35. “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al Israa’:35)
     181. “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang merugikan”; (QS. Asy Syu’araa’:181)
     182. “dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”. (QS. Asy Syu’araa’:182)
     183. “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”; (QS. Asy Syu’araa’:183)
     84. “Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." (QS. Huud: 84)
     85. “Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Huud: 85)
     85. “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[552] saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."  (QS. Al A’raaf: 85)
     [552].     Mad-yan adalah nama putera Nabi Ibrahim a.s. kemudian menjadi nama kabilah yang terdiri dari anak cucu Mad-yan itu. Kabilah ini diam di suatu tempat yang juga dinamai Mad-yan yang terletak di pantai Laut Merah di tenggara Gunung Sinai.
     c.         Menyembunyikan barang cacat, karena penjual mendapat harga yang baik untuk kualitas yang buruk. Rasulullah saw pernah melalui satu timbunan (bijian-bijian) makanan, lalu Beliau masukkan tangannya dan basah. Beliau lantas berkata, “Apa ini hai penjual makanan?” Penjual itu menjawab, “kena hujan ya Rasulullah !”. Rasulullah kembali bertanya, “Mengapa engkau tidak taruh ini di sebelah atas supaya orang-orang dapat melihat? Barangsiapa menipu maka bukan dari golonganku !” (HR Muslim dari Abu Hurairah).  “Penjual dan pembeli keduanya bebas memilih selagi keduanya belum berpisah. Jika mereka jujur dan jelas maka diberkahilah (oleh Allah) jual belinya itu. Tetapi jika mereka menyembunyikan cacat dan dusta maka terhapuslah keberkahan jual beli itu” (HR Bukhari-Muslim).
     d.        Menukar kurma kering dengan kurma basah, karena takaran kurma basah ketika kering tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
     e.         Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang, karena setiap kualitas kurma memiliki harga berbeda.
     f.         Transaksi najasy yaitu penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.  Dari Umar r.a ia berkata, “saya telah beli minyak di pasar. Takkala sudah menjadi hak saya, seorang laki-laki bertemu saya dan ia beri kepada saya untung yang baik buat minyak itu. Ketika saya hendak pukul tanganya (tanda jadi jual beli), seseorang dari belakang memegang siku saya, lalu saya berpaling ternyata Zaid bin Tsabit. Ia berkata, Jangan jual ini di mana tuan beli hingga dibawa ini ke tempat tuan, karena Rasulullah melarang dijual barang-barang di mana dibeli hingga dibawa pedagang-pedagang ke tempat mereka” (HR Ahmad)
     g.        Ikhtikar (menimbun) yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang.  Rasulullah telah melarang praktek ikhtikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun (hoarding) barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Bersumber dari Said bin al Musyyab dan Ma’mar bin Abdullah al Adawi bahwa Rasulullah s.a.w bersabda:“Tidaklah orang melakukan ikhtikar itu melainkan berdosa”  (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Dawud). Praktek ikhtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar (monopolistic rent), sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ikhtikar maka masyarakat luas dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Agar harga kembali pada posisi harga pasar maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini (misalnya dengan penegakan hukum), bahkan juga dengan intervensi harga.  Dengan harga yang ditentukan ini maka para penimbun dapat dipaksa (terpaksa) menurunkan harganya dan melempar barangnya ke pasar. Tetapi, tidak termasuk dalam ikhtikar adalah penumpukan yang dilakukan pada situasi ketika pasokan melimpah, misalnya ketika terjadi panen besar, dan segera menjualnya ketika pasar membutuhkannya. Dalam situasi panen besar seperti ini maka bisa dibayangkan ketika tidak ada pihak yang bersedia membeli/menumpuk hasil panen tersebut maka harga yang terbentuk di pasar akan semakin melemah. Hal ini justru merugikan petani yang dalam hal ini merupakan kelompok besar dalam masyarakat.
     h.        Ghaban faa-hisy besar yaitu menjual di atas harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga pasar.  Ibnu Umar meriwayatkan masyarakat Arab biasa membeli bahan pangan langsung dari pemilik unta, tetapi Nabi melarang mereka membelinya sampai bahan itu dijual di pasar (HR Bukhari).
                  

                 Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat masal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu maka harga yang adil tidak akan tercapai.  Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

     3. Penetapan Harga (Tasy’ir)
                 Jumhur ulama sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal. Satu dari empat mazhab terkenal, yaitu Hambali, menolak keras kebijakan penetapan harga ini. Ibnu Qudamah (1374 H) mengajukan dua argumentasi mengenai hal ini, yaitu: Pertama, Rasulullah saw tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya (sebagaimana hadist di atas). Jika penetapan harga ini dibolehkan niscaya Rasulullah s.a.w akan melaksanakannya; Kedua, menetapkan harga adalah ketidakadilan (zulm) yang dilarang.
                 Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Qur’an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas’ir al jabari, menurut kesepakatan ulama fikih adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan).
                 Hadits Rasulullah Saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik. Dalam riwayat itu dikatakan: “Pada zaman Rasulullah saw terjadi lonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah saw seraya mereka berkata: “Ya Rasulullah, harga-harga dipasar melonjak begitu tinggi, tolong patoklah harga tersebut’.  Rasulullah saw menjawab, ’sesungguhnya Allahlah yang (pada hakekatnya) menetapkan harga, dan menurunkannya, melapangkan dan meluaskan rezki. Janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta maupun nyawa’’ (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban). Senada dengan hadis ini riwayat dari jalur Abu Hurairah oleh al-Baihaki.  Ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar harga barang tersebut naik.  Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas dipasar tersebut, karena policy dan tindakan seperti ini dapat menzalimi hak para pedagang.  Padahal, Rasulullah saw tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada semua manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para ahli fikih, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga tersebut, karena perbuatan itu bisa menzalimi para pedagang.  Apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan ulah para spekulan dengan cara menimbun barang, sehingga stok barang di pasar langka dan menipis sehingga harga melonjak dengan tajam maka sebagian besar (jumhur) ulama terutama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ulama mazhab Hanafi seperti Abu Yusuf berpendapat bahwa dalam situasi lonjakan harga secara fantastis karena ulah para spekulan dan pedagang pihak pemerintah dapat mengambil tindakan tegas dalam rangka pengendalian harga dan mematoknya secara adil dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang maupun pembeli. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syariat Islam memiliki fungsi, peran dan kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat demi kemaslahatan bersama mereka.
                 Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori, yaitu: penetapan harga yang bersifat dzalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dzalim adalah pematokan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkanya barang dan jasa sementara permintaan sangat banyak dan tanpa mempedulikan kemaslahatan para pedagang.  Penetapan harga yag dibolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadinya lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, masif dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulan dan pedagang. Akan tetapi pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal dan margin keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.  Alasan mereka adalah sebuah riwayat tentang kasus Samurah bin Jundub yang tidak mau menjual pohon kurmanya kepada seorang keluarga Anshar. Pohon kurma Samurah ini kebetulan tumbuh dengan posisi miring dan condong ke kebun keluarga Anshar. Apabila Samurah akan memetik buah atau membersihkan pohon kurmanya itu, ia harus masuk ke perkebunan keluarga Anshar ini, padahal di kebun kebun Anshar itu sendiri banyak tanaman yang dapat terinjak oleh Samurah. Akhirnya keluarga Anshar ini melaporkan persoalan itu kepada Rasulullah saw dan beliau meresponnya dengan menyuruh Samurah menjual pohon kurmanya yang tumbuh miring ke kebun keluarga Anshar tadi. Namun Samurah enggan menjualnya, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Anshar ini untuk menebang pohon kurma yang bermasalah tersebut, seraya berucaap kepada Samurah: “Kamu ini orang yang memberi mudharat kepada orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim).  Berdasarkan metodologi ijtihad analogis (qiyas), disimpulkan bahwa kemudharatan yang diderita masyarakat banyak oleh ulah para pedagang dan spekulan lebih layak dan semestinya (aulawi) untuk dihilangkan dengan pematokan harga dan bahkan perintah jual secara paksa oleh pihak pemerintah dari pada perlakukan Rasulullah terhadap Samurah tersebut. Demikian halnya kasus ini dapat dianalogikan dengan pesan implisit dari hadits yang menyatakan bahwa cidera janji orang yang mampu untuk membayar hutang merupakan sebuah kezaliman sehingga pantas dicela dan dikenakan sanksi. (HR.Bukhari dan Muslim).  Berdasarkan riwayat ini para ulama membolehkan hakim untuk memaksanya untuk membayar hutang dan mengeksekusi hartanya serta menjualnya untuk membayar hutang. Disamping itu, Imam al-Ghazali seorang tokoh ulama fiqih dari mazhab Syafi’i mengqiyaskan diperbolehkannya pematokan harga oleh pemerintah ini kepada ketetapan hukum fiqih diperbolehkannya pemerintah mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi kebutuhan persenjataan dalam situasi darurat dan krisis modal pertahanan.

     wallahua'lam
     Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...